INDLÆG AF MORTEN OESTERMANN / linkedin.com/mortenoestermann

Salg af en virksomhed, opkøb af virksomhed, fusioner, og andre lignende forandringer er helt naturligt en markant begivenhed for alle involverede. Der kan være meget på spil og interessenter lige fra medarbejdere til kunder, medier, samarbejdspartnere, leverandører og myndigheder skal kommunikeres til på en måde, så der ikke opstår utryghed, rygtedannelse eller utilfredshed. Det kan være en særdeles kompleks øvelse – og typisk også en begivenhed, hvor det som virksomhed er let at træde ved siden af og en kritisk situation kan opstå.

Hvordan den enkelte virksomhed griber udfordringen an, er selvfølgelig op til den enkelte ledelse. Hos KommPress har vi dog gennem mange års erfaring med netop den type forandringskommunikation opbygget så meget rutine, at det sætter os i stand til at uddrage, hvad vi mener er best practice til gavn for alle i og omkring virksomheden. Ikke mindst ledelse og medarbejdere, som trods alt har den største tilknytning til virksomheden.

Vi ridser nogle få punkter op, som bør tilgås - men der er mange flere aspekter, som er vigtige at imødekomme.

  • Planlæg grundigt hvordan medarbejderne bedst får besked og præcis, hvad de skal vide.
  • Prøv at komme nogle af deres bekymringer i møde med det samme. Her er jobsikkerhed som regel det vigtigste parameter.
  • Vær forberedt på, at der kommer spørgsmål og hav svar klar på forhånd. Dette kan gøres med en Q&A (Questions & Answers), hvor mulige spørgsmål bliver mødt med svar i et dokument.
  • Vær sikker på, at nyheden bliver bragt i den rækkefølge, virksomheden ønsker – og informér altid medarbejderne først.
  • Vær også grundig i information til ledelse og mellemledere. Dette indebærer, at de bliver klædt på til at kunne svare på spørgsmål, de måtte blive mødt med.
  • Overvej hvad kunder og leverandører skal have at vide, hvornår og hvorfor.
  • Forbered dig på, hvilke spørgsmål du tror, pressen vil kunne stille og svar på dem på forhånd. Her er det vigtigt også at være kritisk.
  • Hav en plan klar for, hvad virksomheden gør, hvis nyheden lækkes.
  • Og endelig – sørg for at lave en tidsplan, hvor alle opgaver og ansvarlige skrives på.

Der er mange flere hensyn at tage og et væld af kommunikative aspekter af virksomhedssalg, fusioner, opkøb mm. og som beskrevet, er det en svær øvelse. KommPress sikrer den rettidige omhu, der giver dig og din virksomhed de bedste kort på hånden, når ledelse og medarbejdere går en ny fremtid i møde.

Vi drikker gerne en helt uforpligtende kop kaffe og drøfter mulighederne for, hvordan din virksomhed bedst klarer kommunikationen af en i forvejen kompleks proces.