I nogle brancher oplever virksomheder i dag store problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det gælder f.eks. i byggebranchen og inden for IT- og automatik, hvor der er stor rift om de dygtige kandidater.

Men hvordan sikrer man sig som arbejdsgiver, at kandidaterne er opmærksomme på din virksomhed og har lyst til at søge netop den stilling, du slår op?

En mulighed handler om at styrke kommunikationen af virksomhedens employer brand.

De virksomheder, der investerer i målrettet kommunikation, oplever typisk en styrket positionering. De får skabt større synlighed, øget genkendelighed og større tiltrækningskraft. Ved at have medarbejderne i fokus og kommunikere de gode historier i tråd med virksomhedens værdigrundlag, bliver den målrettede kommunikation en lønsom investering med afkast på flere parametre. 

Flere kvalificerede ansøgninger, lavere personaleomsætning og derigennem en bedre bundlinje er bare nogle få af de mange positive resultater, der typisk følger med.

Hvad er employer branding?

Employer branding har to perspektiver; et internt og et eksternt. Den interne del omhandler virksomhedens værdigrundlag, vision, mission og grundlæggende kultur, og det arbejde danner fundament for den efterfølgende eksterne historiefortælling.

Når den del er på plads, skal en målrettet kommunikationsindsats gøre resten. Målgruppen skal identificeres, de gode historier skal frem i lyset og et kommunikationskoncept med afsæt i virksomhedens kultur og værdier skal skabe en stærk positionering i markedet.

I en travl hverdag kan det være svært for virksomheder at prioritere formidlingen af hverdagens små og store succeser. Måske husker man det internt, men der ligger et stort potentiale i at fortælle om det til omverdenen. Det er nemlig det, der styrker din virksomheds position og sikrer, at I differentierer jer fra konkurrenterne.

Vil du høre mere?

Hos KommPress anerkender vi behovet for employer branding, og vi tilbyder nu at hjælpe virksomheder, der er klar til at gå udfordringen i møde:

●      Vi tager grundigt afsæt i virksomhedens kultur og værdigrundlag og sikrer derigennem en troværdig kommunikation – er virksomheden ikke i mål med den interne del, kan vi også hjælpe med den proces.

●      Vi identificerer målgruppen, konkretiserer budskaberne, identificerer de gode historier og udvælger den helt rigtige kommunikative handlingsplan for eksekveringen, så der skabes positionering, synlighed og en øget opmærksomhed til virksomheden.

Kontakt os her.

 

“Vi skaber resultater med dine historier”