H.C. Andersen Festivals er en stor, årligt tilbagevendende kulturbegivenhed i H. C. Andersens fødeby, Odense, hvor centrum fyldes med oplevelser, som tager udgangspunkt i digterens univers. Det er samtidig en festival, som siden begyndelsen i 2013 har fordoblet antallet af aktiviteter for alle aldersgrupper, så der nu er over 500 aktiviteter i løbet af ugen. I år finder festivalen sted fra 20. – 27. august og har bl.a. som mål at fremme interessen for H.C. Andersens univers samt øge kendskabet til Odense både nationalt og internationalt.

KommPress samarbejder for andet år i træk med festivalen og har bl.a. udviklet et koncept for festivalens kommunikation. Konceptet skal medvirke til at sikre, at festivalens kommunikation er struktureret og målrettet festivalens overordnede mål og målgrupper. Eller rettere, at kommunikationen bidrager på bundlinjen.

Men hvordan sikrer man det? Ikke kun for H. C. Andersen Festivals, men også for andre virksomheder og organisationer, som har et professionelt kommunikationsbehov?

- For KommPress handler det bl.a. om, at kommunikationskonceptet giver et overblik over kommunikative udfordringer, kommunikationsmål på baggrund af forretningsmål, de væsentligste målgrupper, nøglebudskaber, kanaler, kernefortælling og kommunikationsprincipper, siger kommunikationsrådgiver i KommPress, Maria-Teresa Faurhøj og forklarer nærmere:

- Det kan lyde som indholdsfortegnelsen til en længere akademisk afhandling, men i bund og grund handler det om at sørge for, at kommunikationen hele tiden er strategisk funderet og tilrettelagt, så den bidrager til, at festivalen når sine overordnede mål.

Synlighed og PR
I det moderne, uhyre omskiftelige mediebillede er det for mange virksomheder afgørende at have egne kanaler til brug for løbende kommunikation til målgrupperne. I H. C. Andersen Festivals’ tilfælde indebærer det website, nyhedsbrev, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og Snapchat. Her kan kommunikationskonceptet være en rettesnor.

- Vores primære fokus er i den forbindelse at identificere festivalens gode historier og at bruge dem i en strategisk kontekst, herunder at give festivalen og de mange aktiviteter eksponering i regionale og landsdækkende medier og sikre stærke platforme på de sociale medier, hvor festivalen når målgruppen. Alt sammen med udgangspunkt i festivalens kommunikationsmål, -principper og nøglebudskaber, uddyber Maria-Teresa Faurhøj.

Relevant for mange virksomheder
H. C. Andersen Festivals er en bredt eksponeret begivenhed, som i sig selv tiltrækker interesse fra medier og borgere. Men selve principperne bag kommunikationen er ikke anderledes, end hvis det havde været en hvilken som helst anden virksomhed, understreger Maria-Teresa Faurhøj:

- Selve måden strategisk at tænke kommunikation er et godt eksempel på, hvordan vi kunne have gjort det for en lang række virksomheder. Mange er selv ganske aktive på eksempelvis sociale medier. Det, vi kan bidrage med, er en stærk, koordineret indsats over tid, så nøglebudskaberne står fast og kommunikationen hele tiden bidrager til at nå de overordnede kommunikations- og forretningsmål.

www.hcafestivals.dk