Hvad er strategisk kommunikation, og hvordan hjælper den virksomhederne? Det forklarer seniorrådgiver i KommPress, Morten Hopballe, her:

- Kommunikationen er strategisk, når den understøtter de grundlæggende mål, man har for virksomheden. Meget kort sagt. Men det er ikke så let. Der er meget benarbejde, der skal gøres, forklarer Morten Hopballe og uddyber:

- For at nå dertil kræver det blandt andet, at man er stensikker på sine målgrupper og i sine budskaber til dem. Derfor skal man vide: Hvem er virksomhedens målgrupper? Hvor godt har vi fat i dem? Kender de os godt nok? Hvad har vi behov for i forhold til at nå dem? Det er ofte det, man glemmer, hvis man ’bare’ kommunikerer. Man tager for givet, at man rammer sine målgrupper, når man skyder med spredehagl.

- Strategisk kommunikation er netop ikke ’massekommunikation’, hvor man ofte ikke rigtigt ved, hvem man rammer, og ofte ikke er ensrettet i sine budskaber. Nogle virksomheder kan være bange for at kommunikere snævert, selvom målgruppen er snæver, og der skal man turde definere sin målgruppe så smalt, som den i virkeligheden er. Der er desværre en tendens til, at man kommunikerer for bredt, fordi analysearbejdet ikke har været godt nok.

Kernefortælling og kommunikationsplan
Klart definerede målgrupper er altså en vigtig del af arbejdet med strategisk kommunikation. Men hvad indebærer det ellers? Og hvordan laver man en overskuelig kommunikationsstrategi?

- Man begynder med at lave en analyse af, hvordan man når sine forretningsmål - og ensretter sin kommunikation herefter. Det dur ikke, at virksomheden kommunikerer ét på én platform og noget andet på en anden platform.

- Og så bør man helt fra begyndelsen få lavet en kernefortælling, som er det fundament, virksomheden skal bruge til at kommunikere ud fra. Det springer alt for mange over. Når kernefortællingen er på plads, skal målgruppen snævres ind, og ud fra kernefortællingen skal budskaberne defineres.

- Ud fra det skal der lægges en kommunikationsplan, som indebærer økonomi, platforme, medier, tidsplan. Alt det praktiske. Skal vi for eksempel altid sende nyhedsbrev om mandagen? Hvilke medier vil vi ramme? Hvornår? Hvad med LinkedIn? Hvordan skal PR tænkes ind og hvornår? Alt sammen med rod i kernefortællingen og de strategiske overvejelser, forklarer Morten Hopballe.

-  Og så skal man sætte sig mål for kommunikationen – målbare mål. Man bør ikke sætte mål om, at kommunikationen skal ’sælge så meget mere’. Den direkte korrelation kan man ikke måle. Men følgere på LinkedIn, optrædener i relevante medier, tilmeldinger og åbninger af nyhedsbreve osv. Den slags er målbart og bør måles.

Gevinsten ved strategisk kommunikation
Det kræver en koncentreret indsats at kommunikere strategisk. Men hvad er det så til gengæld, man kanopnå som virksomhed?

- Når kommunikationen er strategisk funderet sikrer den relevant og værdiskabende indhold, som rammer målgruppen direkte. En velfunderet og gennemtænkt kommunikation giver virksomheden et positivt og troværdigt udtryk og styrker derigennem virksomhedens brand. Men derudover sikrer god, strategisk kommunikation også, at man bruger virksomhedens ressourcer bedre, fordi der kommunikeres efter en given retning med afsæt i værdibaserede og veldefinerede budskaber, knivskarpt og præcist. Med andre ord er det altså en rigtig god investering.


Kontakt Morten Hopballe:
mh@kommpress.dk / +45 3135 3007