Fem gode råd til et stærkt Employer Brand

24% af danske virksomheder med et rekrutteringsbehov har haft problemer med at rekruttere i foråret 2018
— Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

I dag oplever flere og flere virksomheder, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og at det er vanskeligt at rekruttere de rigtige medarbejdere. For eksempel viser aktuelle tal fra Danmarks Statistik høj beskæftigelse og lav ledighed på det danske arbejdsmarked. Samtidig viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at 24% af danske virksomheder med et rekrutteringsbehov har haft problemer med at rekruttere i foråret 2018. I foråret 2017 var det 20%.

Det betyder, at flere virksomheder oplever et øget behov for at arbejde strategisk med at positionere sig som en attraktiv arbejdsplads for både eksisterende og potentielle medarbejdere – og det er netop dét Employer Branding handler om.


Et stærkt konkurrenceparameter

Før i tiden var arbejdsgiverne i højere grad indkøbere af arbejdskraft og ansøgerne var sælgere. Men den skærpede kamp om de rigtige talenter betyder, at kandidaterne stiller flere og større krav til arbejdsgiverne. Dermed byttes rollerne om, således at ansøgere i højere grad er blevet indkøbere af attraktive arbejdspladser og virksomhederne er blevet sælgere. Her skal man som virksomhed være særligt opmærksom på, at kandidaterne ikke kun vælger jobfunktioner – de vælger hele arbejdspladsen.

Et stærkt Employer Brand er derfor et vigtigt konkurrenceparameter, og både små og store virksomheder kan opnå store fordele ved at arbejde strategisk med deres Employer Branding.

Strategisk Employer Branding begynder altid indefra og tager udgangspunkt i medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsens kultur, værdier, arbejdsvilkår, interne kommunikation, fysiske omgivelser og det sociale fællesskab m.v. Alle disse interne faktorer danner grundlag for de gode historier, som kan fortælles om arbejdspladsen.

Fem gode råd

Herunder giver vi dig fem gode råd til, hvordan du forankrer dit Employer Brand såvel internt som eksternt:

1.     Sæt klare mål
Indledningsvis skal du sætte en række konkrete mål for, hvad virksomheden skal have ud af at arbejde med Employer Branding. Målene kan eksempelvis tage udgangspunkt i udfordringer med rekruttering, høj personaleomsætning eller lav medarbejdertilfredshed. Målene kan dermed være at tiltrække et bredere og mere kvalificeret ansøgerfelt, fastholde dygtige medarbejdere eller øge medarbejdertilfredsheden.

 2.     Definér målgrupperne
Employer Branding har to overordnede målgrupper – en intern og en ekstern. Den interne målgruppe er selvsagt medarbejderne, og den eksterne målgruppe er potentielle medarbejdere (kandidaterne). Derfor ligner de to målgrupper oftest hinanden, men der kan være sket et generationsskift siden sidste rekrutteringsrunde, eller måske har virksomheden brug for nye og mere specialiserede kompetencer. Derfor er det en stor fordel at kortlægge og beskrive, hvilke kandidater, man ønsker at rekruttere, og definere kandidaternes kendetegn, behov samt hvor og hvordan man får deres opmærksomhed. 

Her skal det samtidig identificeres, hvad virksomheden tilbyder kandidaterne, og det finder man kun ud af ved at kigge indad.

3.     Kig indad
For at etablere et stærkt Employer Brand er det afgørende, at virksomheden kigger indad og identificerer, hvad der gør arbejdspladsen attraktiv. Hvad får medarbejderne til at gå på arbejde? Hvad motiverer og engagerer dem? Hvor oplever de glæde ved arbejdet? Hvilke parametre har særlig betydning for medarbejdertilfredsheden?

Når du har besvaret disse spørgsmål, kan du begynde at udarbejde virksomhedens EVP’er (Employer Value Propositions), som er en række ”statements”, der beskriver virksomhedens styrkepositioner som arbejdsplads. Disse bruges til at definere og konkretisere, hvad virksomheden tilbyder medarbejderne samt, hvad ansøgerne kan forvente af virksomheden. Men EVP’erne bliver kun autentiske og troværdige, hvis de efterleves af virksomheden i hverdagen.

4.     Fortæl de gode historier om virksomheden
Både den interne og eksterne positionering af virksomheden som arbejdsplads handler i store træk om at kommunikere og realisere arbejdspladsens EVP’er. Disse kan kommunikeres i form af gode historier om virksomheden som arbejdsplads til både interne og eksterne målgrupper. Ovenstående trin er derfor en forudsætning for, at forankringen af Employer Brandet bliver overbevisende og autentisk. Eksisterende og potentielle medarbejdere skal kunne se, at virksomheden investerer i medarbejderne på flere forskellige parametre, for eksempel i forhold til medarbejderudvikling, det sociale fællesskab, sundhed eller trivsel generelt.

Det er her afgørende, at der løbende identificeres gode historier om arbejdspladsen, der viser virksomheden som et attraktivt sted at være. Det kan handle om gode oplevelser med kunderne, medarbejderarrangementer, interne CSR-aktiviteter, medarbejdercases m.v. Historierne skal kunne sættes i relation til arbejdspladsens EVP’er og vise, hvordan virksomheden udlever sine værdier som arbejdsplads.

5.     Skab konsistens
Arbejdspladsens omdømme formes i et dynamisk samspil mellem en lang række interne og eksterne interessenter. For at skabe et stærkt Employer Brand på tværs af organisation, arbejdsmarked og samfund skal der derfor være konsistens i alt, hvad virksomheden siger og gør. I det lys skal man også være opmærksom på, at et stærkt Employer Brand kan styrke virksomhedens generelle omdømme ved at vise, hvordan der investeres i medarbejderne. Samtidig har virksomhedens generelle omdømme stor betydning for, om kandidaterne vælger at søge job hos virksomheden og om medarbejderne er stolte af at være ansat der.

 

Kompleks og tværfaglig disciplin

Et Employer Brand er en dynamisk størrelse, som udvikler sig i takt med virksomhedens interne og eksterne virkelighed. Derfor skal du løbende sikre dig, at der er overensstemmelse mellem dine mål, målgrupper og EVP’er samt tilpasse virksomhedens Employer Branding-aktiviteter dertil.

Employer Branding er samtidig en tværfaglig disciplin, som befinder sig i krydsfeltet mellem ledelse, HR og kommunikation, og ovenstående er derfor kun en kort beskrivelse af, hvordan man styrker sit Employer Brand.


Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan styrke dit Employer Brand.

PH.jpg

Peter Hørlüch
ph@kommpress.dk / +45 2123 9090