Hvad er employer branding?

Employer branding handler i bund og grund om at styrke virksomhedens omdømme som arbejdsplads og dermed skabe et bedre grundlag for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det er derfor en proces med to gensidigt afhængige dele – en intern og en ekstern.

Den interne del handler om, at medarbejderne skal opleve arbejdspladsen som et godt sted at være. Den eksterne del handler bl.a. om at kommunikere til arbejdsmarkedet, at man har en attraktiv arbejdsplads med tilfredse og glade medarbejdere. 

Et stærkt employer brand kan tiltrække flere kvalificerede ansøgere samt øget produktivitet, medarbejdertilfredshed, loyalitet og fastholdelse blandt medarbejderne. Samtidig kan employer branding være effektivt til at sætte fokus på virksomhedens gode historier om vækst, CSR-aktiviteter, produkter, services eller særlige kompetencer.

KommPress hjælper med at positionere din arbejdsplads på arbejdsmarkedet, og vi rådgiver om både interne som eksterne forhold, der påvirker dit employer brand.

Employer-Branding.png

Sådan arbejder vi med employer branding:

 
 

Vi begynder indefra

En vigtig del af employer brandingen handler om at formidle til omverdenen, at man har en attraktiv arbejdsplads. Men før man kan kommunikere om sin attraktive arbejdsplads, skal man identificere, hvad der gør arbejdspladsen attraktiv. Derfor begynder strategisk employer branding altid indefra og tager udgangspunkt i eksisterende medarbejderes oplevelse af arbejdspladsen. Med interviews og workshops hjælper vi dig med at få overblik over dine medarbejderes rejse gennem organisationen og rådgiver dig om, hvor du kan sætte ind for at gøre arbejdspladsen endnu mere attraktiv.

Vi identificerer dine Employer Value Propositions

Flere brancher oplever et presset arbejdsmarked med lav ledighed og kandidater, som stiller større og større krav til arbejdspladserne. For at fange kandidaternes opmærksomhed, skal din virksomhed derfor tilbyde det, som jeres kandidater finder værdifuldt på en arbejdsplads. Derfor hjælper vi med at definere og kommunikere din virksomheds unikke Employer Value Propositions (EVP’er), som er en række nøglebudskaber, der fortæller, hvilken værdi din virksomhed tilbyder medarbejderne.

Vi styrker din interne kommunikation

God kommunikation med dine medarbejdere kan være afgørende for trivslen i din virksomhed. Mangelfuld information giver typisk utryghed og utilfredshed blandt medarbejderne, og derfor er intern kommunikation også en afgørende faktor for virksomhedens employer brand. Hos KommPress har vi stor erfaring med intern kommunikation, og vi udvikler strategier for vores kunders interne kommunikation, som understøtter virksomhedernes forretningsstrategiske mål.

Vi målretter din eksterne kommunikation

Målrettet kommunikation er nøglen til at skabe sig en position som en attraktiv arbejdsplads både i organisationen og på arbejdsmarkedet. Dine interne og eksterne målgrupper skal opleve en arbejdsplads, hvor de ønsker at være. Derfor sikrer vi, at din employer branding er strategisk funderet og planlagt. Vi hjælper bl.a. med at identificere dine målgrupper, prioritere dine kanaler og planlægge dine indsatser.

Vi skaber resultater med dine gode historier

I en travl hverdag kan det være svært for en virksomhed at prioritere formidlingen af arbejdspladsens gode historier. Disse historier kan f.eks. vise, hvordan virksomheden udlever EVP’erne i hverdagen, og de kan kommunikeres internt og eksternt. Samtidig ligger der et stort og ofte uudnyttet potentiale i at lade medarbejderne selv fortælle omverdenen om deres positive oplevelse af arbejdspladsen f.eks. gennem video.

Det er nemlig disse historier, der styrker din virksomheds position som en attraktiv arbejdsplads og sikrer en positiv differentiering fra konkurrenterne på arbejdsmarkedet. Derfor hjælper vi dig med at identificere og formidle de gode historier om din arbejdsplads på interne såvel som eksterne kanaler.

Vi aktiverer dine medarbejdere i kommunikationen 

Dine medarbejdere har et stort netværk, og de har generelt en stor troværdighed, når de anbefaler og roser virksomheden til venner og bekendte eller via online tjenester som Jobindex, LinkedIn eller Glassdoor. Ved at involvere og aktivere dine medarbejdere i virksomhedens kommunikation gør du dem til digitale ambassadører for virksomheden og giver dem ejerskab af virksomhedens budskaber. Helt konkret kan dette gøres ved at engagere medarbejderne til at dele virksomhedens gode historier på sociale medier. Derfor klæder vi dig og dine medarbejdere på til at dele virksomhedens gode historier og budskaber.

Læs mere om, hvordan du aktiverer dine medarbejdere i virksomhedens kommunikation her.

 

 
Peter.png

Kontakt:
Peter Hørlüch
ph@kommpress.dk
+45 2123 9090