CONTENTPRODUKTION

nordic centre for welfare and social issues

Nordens Velfærdscenters opgave er at styrke de nordiske landes samarbejde på velfærdsområdet. Nordens Velfærdscenter yder tilskud til og støtter netværk, faciliterer erfaringsudveksling, formidler viden og gennemfører nordisk samarbejde. KommPress har løbende leveret artikler til Nordens Velfærdscenters publikationer, som udgives i hele Norden.

I samarbejde med Nordens Velfærdscenter har KommPress stået for research på emnet og interviews med relevante case-personer, for derigennem at kunne levere journalistisk producerede artikler til Nordens Velfærdscenters publikationer

Ydelser
Contentproduktion


Kontakt seniorrådgiver, Carsten Lektonen, hvis du vil høre mere om vores arbejde med Nordic Centre for Welfare and Social Issues, og hvad vi kan gøre for at styrke din virksomheds kommunikation.

Ring 2972 0150

Carsten Lektonen / linkedin.com/carstenlektonen