PUBLIC AFFAIRS

Som privat virksomhed eller offentlig organisation er legitimitet altafgørende. Har du legitimitet, øger du også dine chancer for at komme i konstruktiv dialog med relevante beslutningstagere.

Public affairs handler om at styrke vores kunders omdømme og legitimitet blandt centrale interessenter. Legitimitet skaber man gennem en målrettet og strategisk dialog med sine vigtigste interessenter, og her er det politiske system i mange tilfælde en afgørende del.

Hos KommPress rådgiver vi vores kunder om, hvordan de styrker deres legitimitet, og hvordan de bliver bedre til at komme i mål med deres budskab. Vi hjælper dig kort sagt med at finde vejen til beslutningstagerne.

KommPress tilbyder en skræddersyet public affairs-strategi, der er nem at omsætte til handling. Strategien har til opgave at sikre hele virksomhedens omdømme og legitimitet – både i forhold til kunder, borgere, konkurrenter, allierede og politikerne.

Public-affairs.png

Vi tilbyder følgende ydelser inden for public affairs:

Interessent- og stakeholderanalyser
Interessentanalysen i KommPress er en kvalitativ afdækning af relevante interessenters opfattelse af og holdning til virksomheden. Hvad er den unikke position, og hvor skaber din virksomhed særlig værdi? Hvordan opfattes kommunikationen? Interessentanalysen munder altid ud i en række konkrete anbefalinger til kundens kommunikation.

Omdømmeanalyser
Omdømmeanalysen er hos KommPress en undersøgelse af sammenhængen mellem organisationens ønskede profil og opfattelsen af organisationen hos målgruppen. Særligt interessant er det, når omdømmeanalysen gennemføres på årlig basis, så man kan følge udviklingen i organisationens omdømme i relation til vision og strategi.

Lobbyisme
KommPress hjælper virksomheder, organisationer og offentlige aktører med at finde de argumenter, som vil blive hørt på Slotsholmen. Vi fokuserer på at fremlægge sagen, så den bliver relevant for beslutningstagernes egen dagsorden.

Agenda setting
Det er afgørende at have en klar position, når det drejer sig om at kommunikere en organisations eller virksomheds holdninger og evt. ønsker til forandringer, når det handler om politiske rammebetingelse som fx kommende lovgivning, reguleringer og fortolkning af regler mv. KommPress tilbyder analyse, klare kommunikationsmål og en fokuseret eksekvering med fokus på de rette målgrupper og framing.


Ulrik Schøsler.jpg

Kontakt

Ulrik Schøsler
us@kommpress.dk / +45 3012 1595