PUBLIC AFFAIRS

Som privat virksomhed eller offentlig organisation er legitimitet altafgørende. Har du legitimitet, øger du også dine chancer for at komme i konstruktiv dialog med relevante beslutningstagere.

Public affairs handler om at styrke virksomhedens omdømme og legitimitet blandt centrale interessenter. Legitimitet skaber man gennem en målrettet og strategisk dialog med sine vigtigste interessenter, og her er det politiske system, foreninger, NGO’er mv. i mange tilfælde en afgørende del.

KommPress tilbyder en skræddersyet public affairs-strategi, der er nem at omsætte til handling. Strategiens overordnede formål er at sikre virksomhedens omdømme og legitimitet. Det sker med afsæt i virksomhedens vigtigste interessenter og et givent forhold til et eller flere forretningskritiske issues eller projekter. 

Kort sagt hjælper vi dig med at finde vejen til beslutningstagerne.

Public-affairs.png

Vi tilbyder følgende ydelser inden for public affairs:

Interessentanalyse
Interessentanalysen i KommPress er en kvalitativ afdækning af relevante interessenters opfattelse af og holdning til virksomheden. Hvad er jeres unikke position, og hvor skaber I særlig værdi? Hvordan opfattes kommunikationen? 

Interessentanalysen munder altid ud i en række konkrete anbefalinger til din virksomheds kerneforretning og kommunikation.

Omdømmeanalyser
Omdømmeanalysen er hos KommPress en undersøgelse af sammenhængen mellem organisationens ønskede profil og opfattelsen af organisationen hos målgrupperne. Særligt interessant er det, når omdømmeanalysen gennemføres på årlig basis, så man kan følge udviklingen i organisationens omdømme i relation til vision, strategi og forretningsmål.

Lobbyisme
KommPress hjælper virksomheder, organisationer og offentlige aktører med at finde de argumenter, som vil blive hørt af de relevante politiske beslutningstagere. Vi fokuserer på at fremlægge sagen, så den bliver relevant for beslutningstagernes egen dagsorden.

Agenda setting
Det er afgørende at have en klar position, når det drejer sig om at kommunikere en organisations eller virksomheds holdninger og eventuelle ønsker til forandringer, f.eks. i form af politiske rammebetingelser - som fx kommende lovgivning, reguleringer og fortolkning af regler mv. Her er en målrettet PR-indsats ofte et effektivt værktøj, hvor både de klassiske medier og sociale medier anvendes som platform. Den rette framing er afgørende i både proaktiv sammenhæng, men også når man skal udnytte en aktuel dagsorden i medierne.

KommPress tilbyder analyse, klare kommunikationsmål og en fokuseret eksekvering med fokus på de rette målgrupper.


Ulrik Schøsler.jpg

Kontakt

Ulrik Schøsler
us@kommpress.dk / +45 3012 1595