Sådan læser du DI’s rapport om lokalt erhvervsklima

30. november 2020
|
5 min.
Del på:
Twitter
Facebook
Facebook

DI's rapport, som er en årlig måling af det lokale erhvervsklima i danske kommuner er netop udkommet. Undersøgelsen fra Dansk Industri (DI) blev udskudt et par måneder, men nu kan vi dykke ned i et spritnyt eksemplar af DI’s Lokalt Erhvervsklima for 2020. Rapporten bygger på en undersøgelse af, hvordan den enkelte kommune klarer sig på en række parametre, der påvirker erhvervslivet.

I dette indlæg beskriver vi, hvad man som kommune skal være særligt opmærksom på, når man læser rapporten. Områder, som er vigtige i forhold til at håndtere rapporten både kommunikativt og politisk. Det er vigtigt at læse rapporten rigtigt både for at finde de rigtige budskaber, og for at bruge rapporten til at udvikle sig.

Vi ved, at medierne – og i særdeleshed de lokale af slagsen – er meget interesseret i rapportens resultater. Journalisterne bruger dem til at skrive historier om erhvervslivets tilstand i kommunerne, de dækker til dagligt. Når rapporten er klar, er det vigtigt at gøre sig helt klart, hvilke budskaber der skal kommunikeres ud fra kommunen. 

DI's rapport er en god måde at få omtale på, men også opmærksomhed omkring erhvervslivets tilstand i kommunen. Det er en måling, der kan fortælle, hvilken vej det går for kommunens erhvervsfremme, og dermed hjælpe det politiske niveau til at træffe beslutninger, der forbedrer situationen – hvis det er nødvendigt.

“En kommune, der har forbedret sig, kan risikere at rykke ned ad listen, hvis kommunen på en plads under har forbedret sig relativt mere.”

Tre vigtige opmærksomhedspunkter i DI's rapport

En hurtig Google-søgning viser, at medierne i de fleste tilfælde primært skriver om kommunernes placeringer på den overordnede rangliste. Men der er faktisk mange facetter under den samlede placering, som kan være relevante at fortælle om og arbejde med i kommunerne. Når undersøgelsens resultater ligger klar, er der derfor overordnet set tre punkter, man skal være opmærksom på:

  1. Ranglisten viser kun vindere og tabere
  2. Rapporten giver kvantitative svar på spørgsmål, der faktisk er kvalitative
  3. Rapporten bør bruges som afsæt til udvikling

1. Ranglisten viser kun vindere og tabere

Fordi DI’s Rapport skildrer en måling af erhvervsklima udadtil, og er opstillet som en rangliste, bliver den en form for konkurrence mellem kommunerne. Det fremmer opmærksomheden, og gør det nemt at kommunikere og skrive artikler om, men det mudrer også billedet. Hvis man graver sig ned i rapporterne, kan man læse, hvad der konkret ligger til grund for rangeringen på hvert af de udvalgte parametre. I 2019 var der 10 parametre med mellem ét og tre spørgsmål til hver.

Til hvert parameter var der også en håndfuld statistiske indikatorer, som DI har registeret på kommunen. Rangeringen er således resultatet af et miks mellem svar og registerdata, som lægges sammen og giver én værdi. Det er de værdier, som sættes i forhold til de andre kommuner. Det betyder også, at selvom en kommune har forbedret sig, risikerer den at rykke ned ad listen, hvis kommunen på pladsen under har forbedret sig mere. 

2. Rapporten giver kvantitative svar på spørgsmål, der faktisk er kvalitative

Resultaterne fra erhvervsklimaundersøgelsen kommer fra et spørgeskema, hvor alle danske virksomheder bliver bedt om at svare på, hvor tilfredse de er med deres kommunes indsats på en række områder. Ved hvert spørgsmål er der fem svarkategorier fra ”Meget tilfreds” til ”Meget utilfreds” samt ”Ved ikke”.

Den måde at opstille spørgsmål og svar er almindelig i undersøgelser, hvor man vil sige noget generelt ud fra resultaterne. Men i virkeligheden kan der være stor forskel på, hvad tilfreds betyder for den enkelte virksomhed. I mange tilfælde ville det derfor være relevant at kunne spørge mere ind til, hvad der ligger bag virksomhedernes holdninger til de enkelte områder. For at bruge resultaterne i den enkelte kommune ville det være en klar fordel, at man havde mere dybdegående information om, hvad virksomhederne mener. 

3. Rapporten bør bruges som afsæt til udvikling

De fleste ser DI’s rapport som en mulighed for at få en status på erhvervslivets tilfredshed med kommunen. Men for at få mest ud af rapporten bør man i erhvervsafdelingerne arbejde med udviklingen fra år til år – ikke bare på placeringen, men på de egentlige scorer ved de forskellige parametre. Hvis man fx vil arbejde med kommunens image (som er en af paramenterne), er det brugbart at kigge på udviklingen fra år til år og sammenlægge det med den indsats, der er lagt i samme periode. Her ville det også være en klar fordel at vide noget mere konkret om, hvorfor scoren er, som undersøgelsen viser. 

Vi vil gerne hjælpe danske kommuner med at få et bedre erhvervsklima. Det kræver, at man graver et spadestik dybere og får virksomhederne til at sætte ord på deres holdninger. Derfor har vi udformet en konkret spørgeramme, som kan bruges i interviews med virksomheder på bagkant af erhvervsklimaundersøgelsen. Hvis I har brug for at vide mere og rykke jer på et eller flere områder, er I meget velkomne til at skrive til Ulrik Schøsler på us@kommpress.dk – så kommer vi gerne helt udforpligtende og præsenterer et oplæg til, hvordan en dybere analyse kan give jer retning i arbejdet mod et bedre erhvervsklima. 

Læs også i samme serie:
Sådan håndterer du kommunikationen, når DI’s Lokalt Erhvervsklima udkommer

27. april 2021
Har din virksomhed en relevant samfundsdagsorden?

Både offentlige og private virksomheder er i stigende grad opmærksomme på, at de agerer i en politisk virkelighed, hvor rammevilkår, regulering og offentlig opinion er afgørende for, om man lykkes som forretning, eller om man som offentlig organisation fremstår tillidsvækkende. Når man koger det hele ned, så handler det om legitimitet og omdømme. Har du […]

LÆS MERE
22. april 2021
Tre ting organisationer uden en kernefortælling lider under

Kampen om opmærksomhed bliver hele tiden hårdere, og det stiller store krav til kommunikationen fra de virksomheder og organisationer, der ønsker at nå de vigtigste målgrupper. For at trænge igennem med relevant og værdiskabende kommunikationen er det helt afgørende, at den tager afsæt i rigtige budskaber – budskaber der samler din virksomhed internt om jeres […]

LÆS MERE
13. april 2021
Fem råd til dit Employer Brand

Flere virksomheder oplever store problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det gælder lige nu særligt i byggebranchen og inden for IT- og automatik, men coronakrisen har også øget efterspørgslen på dygtige kandidater i mange andre brancher. Det er her, du skal have virksomhedens Employer Brand i spil. Dette blogindlæg hjælper dig til, hvordan du som […]

LÆS MERE
15. marts 2021
Ingen interesserer sig for dine tal – og fem andre råd til, hvordan du får medierne til at interessere sig for dit årsregnskab

Knap 200.000 danske virksomheder aflægger regnskab i løbet af de kommende måneder. Det giver ikke alene travlhed hos landets revisorer, men også på de store nyhedsredaktioner, hvor jagten på de mest interessante talhistorier per tradition sættes ind. Årsregnskabet er derfor en god anledning til at styrke fortællingen om sin virksomhed. Men med mindre man er […]

LÆS MERE
Kontakt@kommpress.dk7930 1131
job@kommpress.dk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram