Strategisk-kommunikation.png

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation handler om at skabe værdi for din virksomhed ved at knytte virksomhedens kommunikationsmål til virksomhedens forretningsmål.

KommPress hjælper med at afdække de præcise kommunikationsmål, de relevante målgrupper, de gode budskaber og de rigtige kommunikationskanaler.

Vi giver dig et samlet framework for virksomhedens kommunikation, så du får klarhed over, hvor og hvordan du skal kommunikere til hvem. Vi har redskaber og knowhow til at skabe resultater med dine historier.


Her kan du læse om, hvordan vi arbejder strategisk med din kommunikation:

Kommunikationsstrategi

I dag er det afgørende for virksomheder og organisationer at have en klar position i marked og samfund, der kommunikerer et tydeligt formål. At kommunikation er strategisk betyder, at den ikke er tilfældig. Den er planlagt og forholder sig til mål, målgrupper, ressourcer og processer. Derfor er kommunikationsstrategien udtryk for en række prioriteringer. Med andre ord er der meget, som din virksomhed ikke skal være, og det er det, som strategien skal afklare. 

En fokuseret kommunikationsstrategi er din virksomheds platform, der definerer en klar position i marked og samfund. Det skal ske via en mere strategisk, fokuseret, koordineret og effektfuld kommunikation, hvor ingen er i tvivl om, hvem der gør hvad hvornår. Kommunikationsstrategien er således strategisk funderet, men repræsenterer også en konkret og operationalisérbar plan; en værktøjskasse, som din virksomhed kan bruge i den daglige praksis.

Kommunikationsstrategien præciserer jeres krav til kommunikationens form og indhold og understøtter virksomhedens overordnede strategiske fokus. Den virker derfor ikke alene, men i samspil med din virksomheds samlede strategiske mål.

KommPress hjælper dig derfor med at udarbejde en kommunikationsstrategi, som understøtter dine forretningsmål og samler dine nøglebudskaber, kommunikationskanaler og målgrupper i én samlet plan for din kommunikation, så du når dine mål.'

Kernefortælling

En kernefortælling er en autentisk fortælling baseret på din virksomheds særlige styrker og karakteristika. Kernefortællingen anvendes som et kommunikativt fundament og et strategisk afsæt til arbejdet med at styrke både dine målgruppers kendskab til og opfattelse af din virksomhed. Vi udarbejder kernefortællingen i tæt samarbejde med din virksomhed gennem workshops og interviews.

Læs vores blog om kernefortælling.

Interessentanalyser

Interessentanalysen er en kvalitativ afdækning af relevante interessenters samt deres opfattelse af og holdning til virksomheden. Interessentanalysen munder altid ud i en række konkrete anbefalinger til din virksomheds kommunikation og besvarer typisk spørgsmålene: 

  • Hvad er virksomhedens unikke position?

  • Hvor skaber din virksomhed særlig værdi?

  • Hvordan opfattes kommunikationen fra virksomheden?

Vi vil være tæt på

Hos KommPress er vi optagede af at skabe værdi for vores kunder. Værdi der styrker forretningen, skærper positionen og skaber et troværdigt omdømme. For at skabe det bedste afsæt for succes er vi altid meget tæt på vores kunder. Det er i tæt samarbejde, at man skaber de bedste relationer og resultater. Det kræver indsigt og viden. Og når vi sammen med dig skal ind til kernen af din virksomhed, er det vigtigt at involvere alle virksomhedens kernepersoner. 

Vi arbejder med velafprøvede metoder og tilgange, og derfor afvikler vi bl.a. interviews og workshops, hvor vi afklarer virksomhedens værdier, vision, formål og nøglebudskaber i en involverende proces. Workshops og interviews giver indsigt i, hvor din virksomhed befinder sig, så du kan sætte en ny retning eller måske lægge kursen helt om.

Læs også vores blogs om strategisk kommunikation og bliv klogere på, hvordan du arbejder strategisk med din kommunikation.


Ulrik Schøsler.jpg

KONTAKT

Ulrik Schøsler
us@kommpress.dk / +45 3012 1595