PR / CONTENTPRODUKTION

T6 danmark

T6 Danmark har ”udviklet”/importeret T-FireX Brandslukkeren til distribution på det danske marked. T6 Danmark og produktet er imidlertid forholdsvis ukendt blandt forbrugerne, og der er derfor behov for at arbejde med at øge kendskabet til produktet.

Det gøres blandt andet ved tilstedeværelse på sociale medier, hvor vi udarbejder content- og flowplaner, der sørger for en dynamisk og levende side. Gennem storytelling, relevant og inddragende indhold, sikrer vi en kontinuerlig eksponering af T6.

 KommPress er ligeledes ansvarlig for pressearbejdet for T6. Gennem produktomtale og presseindsatser både lokalt og nationalt udbreder vi kendskabet til T6 Brandslukkere, fordelene ved produktet, og hvordan det adskiller sig fra andre typer brandslukkere.

Ydelser
PR

Contentproduktion


Kontakt seniorrådgiver, Mia L. Rasmussen, hvis du vil høre mere om vores arbejde med T6 Danmark, og hvad vi kan gøre for at styrke din virksomheds kommunikation.

Ring 5042 6247

Mia L. Rasmussen / linkedin.com/mialrasmussen