INDLÆG AF MORTEN OESTERMANN / linkedin.com/mortenoestermann


Alle virksomheder kan blive ramt af kriser.
- Også din!

Det er desværre et faktum, at selv de mest veldrevne virksomheder ofte bliver ramt af noget uforudset, og så kan fanden være løs. Nogle reagerer ved at stikke hovedet i jorden som en struds og håbe, at blæsevejret går over af sig selv. Det er aldrig en god ide.

Tværtimod kan passivitet blive opfattet som rådvildhed hos en virksomhed, som ikke ved, hvilket ben den skal stå på. Pressen vil stille spørgsmål. Samarbejdspartnere, medarbejdere og kunder vil stille spørgsmål. Tavsheden vil understrege, at noget er helt galt. Og så vil krisen kun blive forværret.

Heldigvis er der råd for de virksomheder, der viser rettidig omhu og anerkender, at kriser også kan ramme dem.

 

Første skridt i krisekommunikation er forberedelse.
Forhåbentlig kommer krisen aldrig, men hvis den gør, er din virksomhed bedre klædt på til at imødekomme den med den rette forberedelse - og måske endda helt undgå den. Nogle af de essentielle spørgsmål er bl.a.:

  • Hvordan er virksomheden sårbar ift. potentielle kriser?
  • Hvad er de kritiske issues?
  • Hvordan kan risikoen følgende minimeres?

Forberedelsen bør også indebære et kriseberedskab. Hvis krisen rammer, hvordan håndterer I den så? Hvad siger I til pressen? Til medarbejdere? Til samarbejdspartnere? Til kunder? Hvem skal være talsmænd i en krisesituation? Og hvordan skal de klædes på til at tage sig af forespørgsler fra medarbejdere, samarbejdspartnere og presse?

Svar på disse spørgsmål – og en række andre – bør være en del af et kriseberedskab, som realiseres, når krisen rammer.

 

Intet kriseforløb er ens.
Dette arbejde kræver dog indgående kendskab til pressens arbejdsgange og intern kommunikation i krisesituationer. Selvom der ikke er noget kriseforløb, som er ens, har KommPress alligevel gjort sig mange erfaringer med krisekommunikation for en lang række virksomheder.

KommPress’ brede erfaring med krisekommunikation gør samtidig, at vi ofte kan gribe fat om kimen til en begyndende krise, og gennem relevant kommunikation lukke luften ud af en truende situation.

Som virksomhed er det eneste ansvarlige at forberede sig på, at krisen kommer. Der er ingen virksomheder, der kan se sig fra for at kunne blive ramt. Og når det sker, giver den indsats, man allerede har gjort, tilbage mangefold.