KRISEKOMMUNIKATION OG
ISSUE MANAGEMENT

I en digital verden har alle dine stakeholders en stemme. Det gælder både dine samarbejdspartnere, dine ansatte og dine ambassadører. Det gælder også dine kunder, forbrugere, fans og følgere. Og de er ikke bange for at bruge stemmen til at fortælle, hvad de synes om dit brand eller produkt. 

Derfor kan alle virksomheder i dag blive midtpunkt i en krisesituation – selvforskyldt eller ej. 

Her er det helt afgørende for krisens størrelse og omfang, hvordan du tackler den og fortæller omverdenen om det. Krisekommunikation er med andre ord vital for dine bestræbelser på at passe på dit brand og dit omdømme. 

Disciplinen kræver et indgående kendskab til sociale medier og pressens arbejdsgange, og det kræver god og grundig forberedelse.

Issue management handler om at forudse, forberede og håndtere kritiske situationer, som din virksomhed kan havne i inden de udvikler sig til kriser. I de større nyhedsmedier og særligt på de sociale medier kan kriser hurtigt eskalere, hvis du eller dine handlinger skaber utilfredshed, vrede, skuffelse eller bare provokerer.  

Derfor er det en stor fordel at arbejde proaktivt og strategisk med krisekommunikation, så du er forberedt, hvis krisen rammer.

Krisekommunikation.png

KommPress tilbyder følgende ydelser i forbindelse med krisekommunikation:

Udvikling af kommunikativt kriseberedskab
Et kommunikativt kriseberedskab handler om at være forberedt, når krisen rammer. Man kan langt fra altid forudse, hvilke kriser der vil ramme en virksomhed. Derfor forbereder vi virksomheder til at kunne håndtere kritiske situationer både på et strategisk og et praktisk niveau. 

Et kriseberedskab besvarer blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvor er virksomheden sårbar?

  • Hvad gør vi, hvis krisen rammer?

  • Hvordan skal alle stakeholderne kontaktes?

  • Hvilke nøglebudskaber skal vi kommunikere til omverdenen?

  • Hvem udtaler sig som talsmand for virksomheden?

Presse- og mediehåndtering
Den rigtige håndtering af pressen og egne medier kan hjælpe dig med at nuancere en negativ historie, mindske skaderne og måske ligefrem vende situationen til din fordel. Derfor udarbejder vi nøglebudskaber og spørgsmål-svar (Q&A), så du kan være forberedt med de rigtige budskaber og grundige svar på forventede spørgsmål.

Medieovervågning
Det er afgørende hele tiden at være up to date med det samlede mediebillede og have overblik over, hvor virksomheden bliver omtalt. Det gælder naturligvis de større medier, men også sociale medier og de kommentarer, der måtte komme her. Derfor tilbyder vi at overvåge mediernes omtale af vores kunder, så vi kan handle hurtigt på potentielle og igangværende kriser.

Medietræning
Når virksomhedens talsperson(er) udtaler sig på vegne af virksomheden, er det afgørende, at vedkommende fremstår troværdig, kan svare kortfattet og præcist på spørgsmål og kan nøglebudskaberne på rygraden. Derfor tilbyder vi medietræning til virksomhedens talspersoner, så de kan håndtere forskellige interviewgenrer og blive bevidste om kropssprog, stemmeføring og personlig gennemslagskraft.

Akut rådgivning
Det er vigtigt at reagere hurtigt, når krisen rammer. Derfor står vi klar 24 timer i døgnet alle ugens dage til at tage imod dit opkald og rådgive dig til, hvordan du bedst håndterer en krise.

Læs vores blogs om krisekommunikation og shitstorme, og bliv klogere på, hvordan du arbejder strategisk med krisekommunikation og issue management:


Anders-Damsgaard.jpg

Kontakt

Anders Damgaard
ad@kommpress.dk / +45 5368 2038